• Honghong Technology Co., Ltd

 • Hongke Technology Co., Ltd

  • Room A, 16th Floor, No. 892,
   Jingguo Road, Luzhu District,
   Taoyuan City

   Offices: Taiwan | Hong Kong | Guangzhou| Chengdu| Shanghai| Xi'an| Beijing

  • +86 (0) 400 999 3848