• Hongke Technology Co., Ltd

  • Unit E, 15/F.,
   Cheuk Nang Plaza,
   250 Hennessy Road,
   Wanchai, Hong Kong,
   China

   Offices: Taiwan | Hong Kong | Guangzhou| Chengdu| Shanghai| Xi'an| Beijing

  • +86 (0) 400 999 3848